Digitālā satura

mārketinga aģentūra

Piešķir savam zīmolam personību!

  Uzdod mums jautājumu:

hCaptcha

Parasti atbildam 24 stundu laikā!

Mūsdienu publiskajā telpā ir informācijas un izvēles pārbagātība, kas apgrūtina klienta lēmumu pieņemšanu par labu Jūsu zīmolam, precei vai
pakalpojumam.

Risinājums ir regulāra komunikācija, kas lēmuma pieņemšanas brīdī būs noteicošais faktors Jūsu labā.

Ieguvumi

Ieguvumi no aktīviem soc. medijiem

  • Zīmola vērtība klientu acīs

  • Jūsu zīmols, kā pirmā izvēle

  • Klientu uzticība zīmolam

  • Piedāvājuma komunicēšana mērķauditorijai

  • Klienta iesaiste

Mūs raksturo

Radošums

Oriģināla satura radīšana un pielāgošana katra klienta vai nozares specifikai un niansēm ir mūsu ikdiena.

Komanda

Mūsu komandu veido pieredzējuši speciālisti reklāmas stratēģijā, satura veidošanā, plānošanā un dizaina izstrādē.

Fleksibilitāte

Mēs maināmies, pielāgojamies un pilnveidojamies, sekojot tendencēm, tehnoloģijām un tirgus attīstībai.

Mērķtiecība

ProVic filozofija nosaka augstas prasības pret savu darbu kvalitāti un uzstādīto mērķu sasniegšanu noteiktā termiņā.

Sociālie mediji

Plānošana

Koncepta un tēmu izveide, apskatot zīmola, produktus un pakalpojumus no dažādām šķautnēm. Komunikācijas plānošana 1-12 mēnešiem uz priekšu, atkarībā no zīmola specifikas.

Saturs

Kvalitatīva un oriģināla satura radīšana pēc iepriekš saskaņotā Koncepta un tēmas. Publikāciju noformējums atbilstoši sociālo tīklu kanāla specifikai. Individuālu grafiskā dizaina risinājumu izstrāde.

Kontu pārvaldība

Zīmola sociālo tīklu kontu izveide un pārvaldība atbilstoši nozares standartiem un tendencēm. Efektivitātes monitorings un dažādu periodu atskaites pēc vienošānās.

Komunikācija

Mūsu komandas ieguldītais darbs nodrošinās Jūsu zīmola kvalitatīvu komunikāciju publiskajā telpā. Tas cels zīmola vērtību un uzticamības faktoru klientu acīs.

Satura plānošana

Katram zīmolam tiek izveidots efektīvs balanss starp dažādu sociālo tīklu kanāliem un komunikāciju tajos.

Mūsu komanda izveido un ar klientu saskaņo pārskatāmu satura kalendāru katram no sociālo tiklu kanāliem.

Satura ražošanas procesā ietilpst tekstu, grafisko materiālu, video veidošana, pielāgojot tos uzņēmuma nozarei un darbības specifikai.

Izstrādātā satura pārbaude un publicēšana atbilstoši satura plānam, ieplānojot publikāciju 15-30 dienas uz priekšu.

Satura veidošana

Satura veidošana ir radošs process, kurā iesaistīti vairāki aģentūras speciālisti. Saturs tiek veidots atbilstoši nozares specifikai un klienta mērķiem.

Dažādos kanālos ir atšķirīgas prasības satura noformēšanai. Publikācijas tiek pielāgotas katram kanālam, atbilstoši tā prasībām.

Grafiskā dizaina risinājumu izstrāde. Koncepta izveide un pielāgošana uzņēmuma imidžam. Vienota uzņēmuma tēla veidošana.

Lai nenogurdinātu auditoriju ar vienveidīgu saturu, nepieciešama dažādība. Apvienojot dažādas aģentūras personības, tiek ģenerētas unikālas idejas.

Sociālo tīklu pārvaldība

Sociālo tīklu kontu izveide, biznesa kontu uzstādīšana un konfigurēšana. Auditoriju veidošana.

Droša sociālo tīklu kontu pārvaldība. Uzņēmuma darbinieku tiesību administrēšana

Reaģējam un nodrošinām atbildes uz klientu komentāriem un ziņām sociālo tīklu kontos.

Ziņojumi par efektivitāti un iespējamajiem uzlabojumiem stratēģijā. Regulāras atskaites par sasniegtajiem rezultātiem.

Komunikācija

Regulāra informācijas pasniegšana publiskajā telpā par savu piedāvājumu ir noteicošs faktors potenciālo klientu pārliecināšanai un pārvēršanai pastāvīgajos klientos.

Komunikācija

Facebook

Pasaulē vadošais sociālais tīkls, kurā ik dienu uzturas vairāk, kā 1,2 miljoni Latvijas iedzīvotāju.

Twitter

Populārākā mikroblogošanas sociālais tīkls un ziņu apmaiņas platforma, kas piedāvā ātri un efektīvi nodot ziņu sabiedrībai.

Instagram

Fotogrāfiju un video koplietošanas sociālais tīkls, kuru pārsvarā izmanto viedīrīcēs.

YouTube

Vadošā video formāta tiešsaistes platforma, kura ar vien biežāk aizstāj TV.

Mājaslapas izveide

Mājaslapas izveide

Publicitāte interneta vidē ir svarīga panākumu atslēga. Mājaslapa palīdz uzņēmumam būt redzamam, atpazīstamam un pieejamam. Mājaslapa klientam sniegs visu nepieciešamo informāciju, kas spēs risināt viņa problēmas un palīdzēs lēmuma pieņemšanas brīdī.

Mājaslapas veidi un funkcijas

Mājaslapa ir efektīvs risinājums ikvienam uzņēmumam, kas vēlas sasniegt esošos un potenciālos klientus interneta vidē neatkarīgi no tā, kas ir uzņēmuma mērķauditorija.

Uzņēmuma vizītkartei

Vizītkartes mājaslapa sniedz informāciju par uzņēmuma darbību, piesaistot klientus un sadarbības partnerus.

Klientu piesaistei

Klientu piesaistes mājaslapa palīdzēs nodrošināt veiksmīgu pārdošanu un strādās kā lielisks klientu piesaistes rīks.

Pārdošanai

Pārdošanas mājaslapas iepazīstina potenciālo klientu ar produktiem vai pakalpojumiem un palīdz lēmuma pieņemšanas procesā.

Mājaslapa potfolio

Portfolio

Portfolio mājaslapa - veids, kā vizuāli pievilcīgā veidā (foto atspoguļojumā)

parādīt potenciālajam klientam uzņēmuma darbu.

Mājaslapa darbinieku piesaistei

Darbinieku piesaistei

Mājaslapa darbinieku piesaistei palīdzēs efektīvai personāla atlasei un darba devēja tēla veidošanai.

ProVic profesionāļu komanda parūpēsies par kvalitatīvas mājaslapas izveidi Jūsu uzņēmumam:

  • izmantojot radošumu un iztēli, izveidosim pievilcīgu mājaslapas dizainu ar foto, video un citiem grafiskajiem risinājumiem;
  • atbilstoši satura vadlīnijām, izveidosim pārdomātu mājaslapas saturu, kas spēj pārliecināt.

Saņemt
piedāvājumu

Sazināties
ar mums

SIA ProVic

Rīga, Sabiles iela 15-1, LV-1046
LV40203083469

AS Swedbank
HABALV22
LV41HABA0551043864037

Tālrunis:
+371 26301671

E-pasts: 
info@provic.lv

  Radušies jautājumi, vai nepieciešamas konsultācijas? Sazinies ar mums!

  Kontakti:

Adrese:
Rīga, Sabiles iela 15-1, LV-1046
LV40203083469

Tālrunis:
+371 26301671

E-pasts: 
info@provic.lv

  Uzdod mums jautājumu:

Mēs parasti atbildam 24 stundu laikā!